2018. május 28–31-ig gimnazisták gyűltek össze, hogy felderítsék a 70-es évek ellentmondásos légkörét. A Szent Mór Iskolaközpont kicsit fáradt, de kreatív és nyitott diákjai négy napot töltöttek a Pécs8 által szervezett táborban, hogy megtudhassák, nagyszüleik korosztálya hogyan élt, mit viselt, hol bulizott és hogy ünnepelt, minek örült vagy mitől szorongott és félt.

A tábor szervezői (Dr. Bánkuti Gábor, Hoffmanné Toldi Ildikó, Kiss Barbara)  és a történelem tanszék vizsgaidőszakban is lelkes hallgatói (Tóth Viktória,  Bathó Fruzsina) arra vállalkoztak, hogy a 70-es éveket még csak az általános iskolából ismerő  gimnazistákkal együtt éljék meg a kor atmoszféráját. Mindezt a Reggeli reprezentatív terében, nagy és szabad, néha igen meleg tetőterében.

Képek az első napról.

A 70-es évek tanítása nehezen megközelíthető, mert kettőség övezi: egyeseknek a lassú gyarapodást, míg másoknak a szorongató létet jelentette. Kettős a korról szóló emlékezés is, hisz vannak, akik például az úttörőéletet tekintik máig életük legboldogabb időszakának, másokban az úttörőnyakkendő égetésének bűze marad meg, mint a lázadás titkos akciója.

A tábor célja, hogy a korban rejlő feszültséget és kettős kommunikációt ragadja meg. Ehhez a tábor szervezői a dramatikus technikákat, a kreatív írást és a filmforgatást választották a legfontosabb eszközeiknek. Az induktív tudásszerveződés folyamatát tanulásmódszertani technikákkal támogatták. Az alkotó/produktív feladatok és megoldásaik a kor dokumentumaiból születtek meg.

A foglalkozások az RJR-modell szerint zajlottak (ráhangolódás – jelentésteremtés –reflektálás).

Reggelente, a nyitókörben mindenki megoszthatta aktuális fizikai és mentális állapotát, majd drámajátékokkal, improvizációs technikákkal közelítettek a napi tematikához a szervezők. A kor projekt-módszerrel történő feldolgozása utána a napot reflektív zárókörrel fejezték be, ahol a diákoknak lehetősége volt a nap feladataira, résztémájára és csoportjuk működésére is reagálni. Az értékes visszajelzések alapján szerveződött a későbbi napok anyaga.

Képek a második napról.

  • Nyitányként, a 70-es évek mindennapjait a kor jellemző tárgyain keresztül ismerhették meg a diákok: Sokol rádió, úttörő nyakkendő, nejlon ingek, műszálas fürdőköntös, pléh éthordó, kitüntetések és rajnaplók után kellett nyomozniuk az utcai járókelőktől. Történetekkel, emlékekkel találkozhattak, az „utcán sétáló történelemmel”.
  • Régi filmtekercsek keltek életre az Apolló moziban, melyek megmutatták, hogy kell fóliasátrat építeni, milyen gazdag a Glóbus Konzervgyár kínálata, vagy azt, hogyan alakítja a rendszerimázst a beépített önkritika és a humor.
  • A tábor szakértő vendége, Slachta Krisztina a kor divatját, öltözködési kultúráját mutatta meg.
  • Kordokumentumok alapján megformált, fiktív családok életét megjelenítve bepillanthattunk orvosok, színészek, a bőrgyár és a sörgyár munkásainak életébe. A jelenetalkotásban traumák is megélhetővé váltak: mikor a családtagról kiderül, hogy besúgó vagy éppen korábban meghurcolt áldozat.
  • Megérezhették a diákok a megfigyelések és az állambiztonság operatív akcióinak félelmetes légkörét. Találkoztak NDK-s és NSZK-s fiatalok Balatonnál szövődő szerelmi történetével, berlini és magyar professzor barátságával. Sorsokkal, amelyeket a rendszer tett tönkre.

Képek a harmadik napról.

A mélyebb átélést alkotó folyamatok segítették. Festettek transzparenseket május 1-i felvonulásra, írtak naplórészleteket, novellákat, újságcikkeket, panaszleveleket és ügynökjelentéseket is. Forgattak interjút savba esett bőrgyári munkással, sztahanovista hősből lett áruházigazgatóval vagy a pécsi kesztyűgyár dolgozójával. Készült propagandafilm a 70-es évek mintájára a modernkedő fiatalokról és korabeli eseményeket is rögzítettek híradókon. A digitális eszközökkel felszerelt tábor végére gazdag írás és filmanyag állt össze.

A Pécs8 ötletéből és (történész) szakmai támogatásával megvalósuló tábor módszertani koncepcióját, a négy nap egymásra épülő feladatait és programjait Gáspárné Kiss Gabriella és Hoffmanné Toldi Ildikó, a Szent Mór Iskolaközpont tanárai alkották meg, a lebonyolításban történelem tanár szakos egyetemi hallgatók voltak partnerek. A négy nap során számos szakértő és közreműködő segítette és színesítette a rugalmas, a diákok reflexiói mentén alakuló programot: Tóth Marcell (Apolló Mozi), Dr. Slachta Krisztina, történész, a Reggeli pincérei, a Keret Alkotó Csoport, Somogyi Bianka (JESZ), Felcser Judit, zenész. A tábor az Erősödő Civil Közösségek és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Képek a negyedik napról.

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com