Tisztelt Pécsiek!

A Pécs Története Alapítvány régi szándéka Pécs város történetének átfogó összefoglalása és közkinccsé tétele. E vállalkozás potenciális szellemi bázisaként tekintünk korosztálytól függetlenül minden egykori és jelenlegi pécsi lakosra. Különösen bízunk az együttműködésben a város 1945 és 1990 közötti időszakának megismeréséhez. Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy e munkában a tudományos feladatok összehangolása mellett minden ötlet, egyéni ismeret, közösségi emlék és élmény megtalálja a maga helyét. E célból indítjuk útjára jelen felhívással a „PÉCS8”programot.

Bízunk benne, hogy e kezdeményezéssel minden pécsi személyes tudása közösségi élménnyé válhat!

E felhívás értelmében várunk

  • minden Péccsel kapcsolatos, 1945 és 1990 között keletkezett, a mindennapi élet bármely vonatkozását érintő (politika, kultúra, család, egyházak, iskola, munka, építészet, ünnepségek, szórakozás, ) írásos és tárgyi emléket (fotók, filmfelvételek, tárgyi emlékek, hivatalos iratok, naplók, levelek, személyes feljegyzések stb.).
  • az 1945 és 1990 közötti időszakra vonatkozó visszaemlékezést, érdekes vagy jellemző élethelyzetet, eseményt megörökítő történetet.

A beérkező anyagokat a két gyűjtőhely munkatársai digitalizálják és archiválják, felhasználásuk módjáról (kutathatóság, publikálhatóság) a tulajdonos rendelkezhet. Az eredeti dokumentumok, emlékek a tulajdonosoknál maradhatnak, de a közgyűjtemények szívesen fogadják az ajándékozásra szánt anyagokat is.

Az írott (papír alapú) dokumentumok és fotók gyűjtőhelye

Csorba Győző Könyvtár
Helyismereti Osztálya

7622-Pécs, Universitas u. 2/a
hétfő–péntek 8–18h

Pap Dávid Zoltán osztályvezető
pap.david@csgyk.hu

A tárgyi emlékek és fotók gyűjtőhelye

Janus Pannonius Múzeum
Várostörténeti Múzeuma

7621-Pécs, Felsőmalom utca 9.
hétfő–csütörtök 10–16h

Pásztor Andrea muzeológus
pasztor.andrea.jpm@gmail.com
tel.: 30/566-9740

Az írásba foglalt visszaemlékezéseket, történeteket és a már digitalizált emlékeket a pecs8.info@gmail.com e-mail címre várjuk. Erre a címre várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is!

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com