A lakótelep „társadalmasodása”

2. nap

Előadás – Görgőy Rita:
Az interjúkészítés kutatásmódszertana

Az interjúk típusai, módszertana, forráskritikai szempontjai és történeti felhasználásuk protokollja.

Az oral history módszertanát különféle nézőpontokból bemutató előadást követően a tábor résztvevőinek az interjúzásra való felkészülés során megfogalmazott dilemmáik megbeszélésére, a felmerülő kérdések s problémák tisztázására is lehetőségük nyílt. A megbeszélést az interjú-sablon elkészítése zárta.

Előadás – Ispán Ágota: Épített környezet, városkép és térhasználat Leninvárosban

Ispán Ágota Lídia előadásában az 1950-es évek második felében zöld mezős beruházás keretében alapított egykori Leninváros (ma Tiszaújváros) kapcsán a szocialista városok mindennapjaiba adott betekintést. Elsőként azt vizsgálta, miként jelent meg a város, mint a szocialista városok egyik hazai ideáltípusa, a tervekben és a sajtóban. Hogyan ábrázolták a sajtófotók és cikkek a város és a vele szerves egységet képező ipari komplexumok környezetformáló, tájalkotó szerepét, hogyan értékelték a mezőgazdasági táj indusztriális tájjá változtatását. Ezt követően a város építési üteméből, szigorú funkcionális felosztásából és a lakosság városhasználatából eredő problémákat mutatta be. Milyen nehézségekkel küzdött a tervasztalon egységes kompozíciót alkotó, a valóságban azonban hosszú évekig épülő, számos városi funkciót (pl. szolgáltató egységek, közösségi létesítmények) nélkülöző település? Milyen lépésekkel próbálták ellensúlyozni a paneles építkezéssel járó uniformizáltságot és monotonitást? A város funkcionális felosztásában a lakó- és munkahelyek mellett a rekreáció helyszínei (kultúrházak, parkok, szabadidőközpontok) is jelentős szerepet töltöttek be. E nyilvános terek mellett ugyanakkor – a tervezési elveket felülírva – már a város létrejöttekor megfigyelhető volt az üres, építésre be nem fogott területeken a konyhakertek megjelenése. Ehhez kapcsolódva arra kereste a választ az előadó, hogy milyen szerepet játszottak, hogyan segítettek élhetőbbé tenni ezek a „magánterületek” – a zömmel férfiak által használt városszéli garázstömbökkel egyetemben – a gyakran falusi gyökerekkel rendelkező lakók számára a szocialista várostípust.

Interjúkészítés

Az interjúztatás előkészítése három pilléren alapult:

  1. Asszertív kommunikációs gyakorlatok
  2. Improvizatív gyakorlatok a drámapedagógia kelléktárából
  3. Módszertani felkészítés az interjúkészítésre, interjú sablon

A Szigeti városrész egykori és jelenlegi lakóival a hallgatók párban készítettek interjút, kávé mellett, barátságos környezetben. A páros interjúztatás a biztonságos gyakorlást szolgálta.

Képek a második napról:

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com