PÉCS8 TÁBOR – PÉCS ÉS A ’70-ES ÉVEK

1. nap – ismerkedés a ’70-es évekkel

 

Felhasznált módszerek:

1. Dramatikus játék

 • élőszobor
 • “a szakértő köntösében”

 

2. Kreatív írás

 • tudósítás írása forrásanyag alapján

3. Tanulásmódszertan

 • képes asszociációs ábra készítése piktogramokkal

 

4. Filmes technikák:

 • híradó forgatása

Képek az első napról

RÁHANGOLÓDÁS

NYITÓKÖR

1. A résztvevők bemutatkozása

A résztvevők a Hogy vagy most? kérdésre adott válasszal reflektálnak aktuális fizikai és mentális állapotukra.

2. A tábor témájára való ráhangolás – dramatikus megjelenítés

A tábor vezetője és két egyetemi hallgató szófelhőként fogalmakat, eseményeket, szereplőket mond, melyekre a tábor két trénere és egy improvizációban jártas diák azonnal a playback színház ”élőszobor” kistechnikájával reagál.

JELENTÉSTEREMTÉS

1. Kutatómunka a kor jellemző tárgyairól az utca emberétől és az internetről.

A feladat lépései:

 • A diákok a 70-es évek tárgyaiból rendezett tárlatból 2-2 tárgyat kapnak 3-4 fős csoportokban. (Tárgyak: SOKOL rádió, úttörő nyakkendő, rajnapló, kitüntetések, ruhadarabok, cipők, pléh ételhordó, biciklis szerszámtáska, váza, tálak, pénzérmék…..)
 • Az utcán megszólított járókelőktől kell információkat, történeteket gyűjteniük a tárgyakról.
 • Minimum 10 információ gyűjtése után kapnak internet-kódot, hogy további információkat gyűjtsenek.
 • Információk rendszerezése plakáton (képes asszociációs-ábra technikájával)

2. Korabeli tárgyak árverése – dramatikus játék

A teremtett világ/fiktív szituáció:

A Pécs8 társulás szeretne vásárolni a táborozóktól ’ 70-es évekre jellemző tárgyat.
Ezért egy szakemberük – híres becsüs – eljött, és arra kéri a csoportokat, hogy egy képviselőjüket küldjék hozzá a felajánlott tárggyal. A Képviselőnek érvelnie kell amellett, miért az a tárgy a legértékesebb a Pécs8 számára. (Az érvelő beszédeket az érvelés műfajának segédanyaga alapján készítik el a diákok.) A beszédek meghallgatása után a becsüs és segédje döntenek, majd megvásárolják a kiválasztott darabot.

A játék lebonyolítása:

 1. a tér elrendezése
 2. a becsüs és segédje bemutatása
 3. beszédek meghallgatása
 4. döntés
 5. eredményhirdetés

3. Mozi: korabeli filmkrónikák megtekintése az Apolló moziban korabeli filmszalagokról

Témák: reklámfilmek, propagandafilm Pécsről

4. Mozaikok a 70-es évekből:
kordokumentumok feldolgozása: bányászélet, filmszemle, társadalmi munka, szoboravatás

– A csoportok 1-1 témát kapnak, tájékozódniuk kell a források alapján a témáról:

– Alkotó-produktív feladatok megoldása a témakörben feladatlapok alapján

– Tudósítás írása adott témában –a tudósítás műfaji jellegzetességeinek megfelelően

– Híradó forgatása a megismert kordokumentumok alapján

– Kisfilmek megosztása

REFLEKTÁLÁS

A nap folyamán elkészült produktumok és felmerült történeti kérdések közös megbeszélése, korrekció.

ZÁRÓKÖR

Személyes reflektálás a nap eseményeire, a megélt élményekre, a kialakult kapcsolatokra. A reflexiók egyaránt szóltak a korról és az egymáshoz kapcsolódásokról.

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com