PÉCS8 TÁBOR – PÉCS ÉS A ’70-ES ÉVEK

4. nap – rendszerezés, projektbemutató

 

Felhasznált módszerek:

1. Dramatikus játék

 • séta a térben
 • állóképek
 • szoboralkotás
 • playback Villanófény technika
 • szabad improvizáció

 

2. Kreatív írás

 • panaszlevél
 • dalszöveg

3. Tanulásmódszertan

 • grafikai szervezők (Venn-diagramm)
 • vándorló csoportok- technika

 

4. Filmes technikák:

 • fotósorozatból képregény készítése

Képek a negyedik napról

RÁHANGOLÓDÁS

ZENÉS ÉRKEZÉS

Zenés érkezés:

A 70-es évek  zenéinek folyamatos lejátszása a gyülekező alatt, melynek célja a kor energiáinak, hangulatának megidézése, az egymáshoz kapcsolódás megtámogatása az oldott légkörrel.

ZENÉK

NYITÓKÖR

A körben ülő résztvevők elmondják, ki hogy érzi magát. Ennek célja a jelen állapotaink tudatosítása, energiaszintünk, motivációnk megfigyeltetése és megnevezése, az állapotunkról, érzelmeinkről való nyílt kommunikáció gyakorlása.

DRAMATIKUS ÉBRESZTŐ

Lépései:

1. kapcsolódás magunkhoz mozgásos gyakorlatokon keresztül

2. kapcsolódás a társainkhoz fokozatosan

3. kapcsolódás a témához

JELENTÉSTEREMTÉS

A 70-es évekről eddig megszerzett tudás összegyűjtése és rendszerezése grafikai szervezőkkel

 1. Négyfős csoportok alakítása
 2. Minden csoport kap egy színt és egy témát
  – Életmód
  – A rendszer jellegzetességei
  – Munka, pécsi gyárak
  – A rendszer önképe, képi reprezentációja
 3. A csoport tagjai szemléletes Venn-diagramot készítenek, egyik halmaz a 70-es éveket foglalja magába, másik a jelen korunkat. A korokra jellemző sajátosságokat a megfelelő halmazba, illetve a metszetbe kell beírni. A közös tudásmozgósítás során minél több információt kell felidézni az adott korról, miközben összehasonlítják a két kort.
 4. „Vándorló csoport”-technikával megtekintik a diákok egymás munkáit és saját színükkel bővítik egymás plakátjait.

Dr. Bánkuti Gábor rendszerezése a korról, kérdések megválaszolása.

Kreatív írás egyénileg választott témában

Választható feladat:

 1. Dalszöveg Azok a hetvenes évek… címmel
 2. A kort reprezentáló fogalmakból szótár készítése a rendszer és a kettős kommunikáció bemutatására
 3. Képregény készítése: az előző nap során készült dramatikus családjáték fotóiból a családjelenet történetét kell megalkotni PPT-s képregény formájában, mely tükrözi a családban bekövetkezett váratlan fordulatot.
 4. Besúgó jelentés írása a kor terminológiáját és képi anyagát felhasználva
 5. Hivatalos levél: panaszlevél a 70-es évek szituációi alapján megadott témában a hivatalos levél kritériumainak betartásával.
 6. Transzparensek festése: a forrásokban megismert jelmondatok felhasználásával transzparenseket lehet készíteni egy képzeletbeli felvonulás kellékeként.

Tudásrendszerező feladatlap kitöltése

Állítások megfogalmazása a korról, melyek tartalmazzák a kor ellentmondásosságát és az emlékezés kettősségét.

PLAYBACK SZÍNHÁZ előadása

Az előadás címe: “Ó, azok a ’70-es évek!”

Az előadás a táborban résztvevők történeteiből épül fel. A playback színészek az elhangzott hangulatokat, érzéseket, történeteket playback színházi technikákkal mutatják meg a színpadon a nézők számára.

Az előadás eseménye a Facebookon.

Készülődés a projektbemutatóra: Elkészült írások és filmes anyagok lektorálása,  rendszerezése, feltöltése.

PROJEKTBEMUTATÓ: A tábor anyagainak bemutatása

Kreatív írások – Kisfilmek – Képregények

REFLEKTÁLÁS

A nap folyamán elkészült produktumok és felmerült történeti kérdések közös megbeszélése, korrekció.

ZÁRÓKÖR

A résztvevők reflektálnak a nap eseményeire. Érzelmeik és gondolataik megosztásával találkozások születnek a korral, egymással.

Körkérdés: Mennyire érzik hatékonynak a diákok a tanulás táborban használt formáit?

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com