Pécs8 tábor – Pécs a ’70-es években. Oktatási programcsomag szabad felhasználásra.

A Pécs8 a Szent Mór Iskolaközpont tanáraival szervezett és diákjai részvételével megvalósított hely- és kor(meg)ismereti tábora középiskolások számára. A 2018. május 28. és 31-e között megvalósult esemény képei és a szervezők, Gáspárné Kiss Barbara és Hoffmanné Toldi Ildikó beszámolója megtekinthető itt.

A Kádár-korszak ambivalens viszonyainak megért(te)ése, az ellentmondásos tapasztalatok és elbeszélések közötti eligazodás a középiskolai történelemoktatás egyik olyan kihívása, amely jóformán minden, a történelmi tudás mibenlétével és alkalmazhatóságával kapcsolatos kérdést érint. E probléma a legkevésbé sem a lexikális tudás – a „megértés” szempontjából csak igen kevéssé meghatározó – kérdése, hanem a jelzett korszak vonatkozásában alapvető: a korszak megismerésével a rendszerváltás után született generációk saját családjuk történetét, szüleik és nagyszüleik tapasztalatait, motivációit és döntéseit érhetik meg, saját MÚLTjukkal léphetnek párbeszédbe.

A téma fontosságának rögzítése azonban még nem ad választ a hogyan kérdésére. Hogyan (hol) kezdjünk hozzá és milyen módon? A közelmúlt történeti vizsgálódásainak egyik fontos eredménye a „tér”, mint történelemformáló tényező meghatározása. Az úgynevezett „téri fordulat” alapján a tér nem üres keret, díszlet, hanem viszonyok, kapcsolatok rendszere. Olyan valóság, amely szabályozza az egyének és csoportok viselkedését és így hozzásegít a történések okainak magyarázatához. A „hely” jelentősége kézenfekvő akkor is, ha arra gondolunk, hogy emlékeink a legtöbb esetben helyekhez kötődnek, jó és rossz élményeink, tapasztalataink „helyekhez” kötve kelnek életre.

E szemlélet formálta a Pécs8 nyári táborát: a lokális viszonyokból kiindulva, a helyi miliőt megismerve közelíteni a ’70-es évek ellentmondásos világához, azon belül pedig a korban rejlő feszültséget és kettős kommunikációt ragadni meg. Ennek érdekében dramatikus technikákat, a kreatív írást és a filmforgatást választottuk eszközül, az induktív tudásszerveződés folyamatát tanulásmódszertani technikákkal támogatva. Az alkotó- produktív feladatok a kor dokumentumaiból születtek, a foglalkozások az RJR- modellben zajlottak (ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás).

A tábor menetét, az alkalmazott módszereket és eszközöket, valamint az elkészült produktumokat ötletadónak adjuk közre, további felhasználásra:

1. nap: ismerkedés a ’70-es évekkel
2. nap: életmód és divat a ’70-es években
3. nap: pécsi családok a ’70-es években
4. nap: rendszerezés, projektbemutató

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com