Bertók László: Miközben

(Jelenkor, 1969. július – augusztus)

Életrajz, pálya, művek

Összeállította: Szakács Emília, magyartanár
(Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)

1.

A vers beszélője a vershelyzetet teremtő kezdő sorokban és a zárlatban a tájlíra/természetlíra igényét fogalmazza meg:
“meg kellene írnom a kettes számú / pontos verset az alkonyatról”.

b)

Készíts listát az alkonyati időt megverselő természetlíra/tájlíra jellemzőiről a Csokonai-versrészlet és Tóth Árpád, illetve Radnóti Miklós versei alapján!
Jegyzetedhez használd föl az alábbi képek befogadói tapasztalatait is!

Mednyánszky László (1852-1919)
Alkonyi táj
Márffy Ödön (1878-1959)
Alkonyi fények vízen
Pécs Belváros (2016)
Cseri László fotója

c)

Gyűjtsd össze T-táblázatban azokat az elemeket Bertók László verséből, melyek a tájversekhez kapcsolják, illetve azokat, amelyek más verstípus, más lírai szöveg sajátosságait erősítik!

d)

Tájvers-e Bertók László Miközben című költeménye? Állásfoglalásodat indokold! Az érvelés fölépítéséhez használd föl a T-táblázat anyagát! Írásmunkád terjedelme 150-200 szó legyen.

2.

A vers beszélője különleges státuszú én: költő. Ez a vershelyzetet teremtő kezdő sorokból kiderül.
Mit tudsz meg még ezen kívül a lírai énről? Gondold végig lépésről lépésre!

a)

Használd a szemponttáblázatot a vizsgálódáshoz!

b)

Mit mond el a szöveg a városról, a beszélő szűkebb és tágabb környezetéről? Írj idézeteket az alakzatba!

c)

Keresd meg az idézetekhez illő képeket!

3.

A város képei átlényegítve, allegorizálva veszik körül a megszólaló ént. Az allegóriaépítés hagyományhoz kötött formája a képek nagybetűs kiemelése. Vizsgáld meg a kiemelt képeket!

„miközben Ég és Föld között
a Földhöz egyre közelebb
én a Nagy Szendvics közepe
elképzelem újra a Várost
a Hegy és Nap fiát”

a)

Az allegóriaszerkezet szabálya, hogy a kifejező képhez közvetlenül hozzárendelhető a kifejezett tartalom, azaz kifejező és kifejezett között megfelelés van.
Az Ég és Föld az én pozícióját, a Hegy és a Nap metaforikus kapcsolódása az önmagában is allegorizált Város státuszát jelöli ki.
– Mi a tartalma ezeknek a látszólag nagyon egyszerű képeknek?
– Hogyan kapcsolódnak a költészethagyományhoz, a poétikus beszéd és látásmód tradícióihoz?
A válasz megfogalmazásához használj néhány mankót!

b)

Gondold végig, a vers képi anyaga hogyan kötődik a költészethagyományhoz, milyen többletjelentésekkel gazdagítja a szöveget ez a párbeszéd? Mi a szerepe a profán, a mindennapi megjelenésének – Nagy Szendvics – a poétikus tartalmak szomszédságában?
Gondolataidat egy szabadon választott grafikai szervező segítségével – pl. fürtábra, gondolkodástérkép, szemponttáblázat – rögzítsd!

c)

A gazdag képvilág sok és sokféle alakzattal együtt alkotja a vers lírai textúráját. Milyen alakzatok ezek? Mi a szerepük a versbeszéd alakulásában?
Válaszoddal egészítsd ki az előző feladat megoldását rögzítő ábrát!

d)

A grafikai szervező felhasználásával írj szerkesztett miniesszét – 150-200 szó – a vers költői képeinek és alakzatainak szerepéről!

4.

Ha idáig eljutottál, minden bizonnyal nagyon sokat tudsz a szövegről. Vannak még kérdéseid? Jegyezd föl őket, majd nézd meg a videót!

a)

Ha a szerzői előszó vagy László Csaba előadása hozzásegített ahhoz, hogy választ kapj a kérdéseidre, jegyezd föl ezeket a válaszokat!

b)

A továbbra is válaszra váló kérdéseidet, problémáidat oszd meg tanulótársaiddal, és/vagy konzultálj a tanároddal!

c)

Jegyezd föl azt az információt vagy felismerést is, mely nincs összefüggésben a kérdéslistáddal, de úgy gondolod, közelebb vitt a vers megértéséhez!

d)

Folytassatok megbeszélést a tanulócsoportban vagy osztályban arról, hogy a műalkotás és a befogadó kapcsolatát hogyan befolyásolja a szerző, illetve az életmű ismerete vagy a mű szerzői értelmezése!

e)

Ugye, most már arra is tudsz válaszolni, miért mondja a vers beszélője: “meg kellene írnom a kettes számú / pontos verset az alkonyatról”! Sőt! Azt is tudod, hogy miért nem születik meg az a
vers. Egy közvéleménykutatás persze újabb inspirációkat adhat. Kérdezz meg két-három embert a tanulócsoportodból/osztályodból, majd a kiscsoportban osszátok meg az interjúk tapasztalatait!

f)

Nyisd meg újra a verset, és másold ki egy Word-dokumentumba! Tagold a szöveget központozási jelekkel, mondatkezdő nagybetűkkel!

g)

Kiscsoportban hasonlítsátok össze a szövegtagolásaitokat, érveljetek a megoldásaitok mellett!

a)

Munkádhoz használd föl Radnóti Miklós megidézett versének és a Bertók László-versnek a szövegét oly módon, hogy mindegyikből szerepeljen egy-egy mondat vagy két-két sor a versedben!

b)

A “kettes számú pontos vers az alkonyatról” 21. századi pécsi vers legyen, olyan pécsi elemeket, helyszíneket foglalj a versbe, melyek jól felismerhetően tartalmazzák a város hangulatát, jellegzetességeit!

c)

Versed lehet időmértékes vagy ütemhangsúlyos, rímes vagy rímtelen, strófákra tagolt vagy tagolatlan, arra viszont figyelj, hogy legalább 24, legfeljebb 32 soros szöveget alkoss.

Örömteli alkotó munkát kívánunk!

A verseket 2020. december 7-ig várjuk a Pécs8 címére: pecs8.info@gmail.com

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com