„Gondold össze”!

A Pécs8 a 60 éves Jelenkor ünneplésére, hat versfilmmel készült.

Hat vers a folyóirat hat évtizedes történetéből. A verseket a Jelenkor munkatársai, szerkesztői, pécsi irodalmárok választották. Hogy miért azt, amit, erre a kérdésre a vershez fűzött rövid kommentárral válaszolnak is a videóban. És mivel a líra eredendően hangzó anyag, a kiválasztott szövegek pécsi színészek előadásában el is hangzanak.

A Jelenkor folyóirat – és a pécsi irodalmi élet – következő 60 évére is gondolva, a Pécs8 pályázatot hirdet két, Pécshez kötődő vers továbbgondolására.

Az első pályázatban („Írd meg a kettes számú pontos verset az alkonyatról!”) Bertók Lászlóra emlékeztünk.

A második pályázatban Csorba Győző és Janus Pannonius újra-, át-, és összegondolására hívunk.

A beérkező munkákat a Jelenkor szerkesztősége értékeli, a legjobbnak ítélt vers alkotója fél éves Jelenkor előfizetést kap. Minden beküldött pályamunkát Pécs8 ajándéktárgyakkal díjazunk. A zsűri által javasolt munkákat a pályázat kiírójának és partnereinek digitális felületein közzétesszük.

Csorba Győző: A város oldalában
Előszó: Görföl Balázs
A verset elmondja: Köles Ferenc

A város oldalában című Csorba Győző-vers a tér kereteit megtartva időben kapcsol egymáshoz költőket: Janus Pannoniust, a fiatalon, harmincnyolc évesen elhunyt költőt, pécsi püspököt és a versbeli beszélő pécsi költőt, a hatvanhárom éves Csorba Győzőt. És még valaki mást is, ismeretlent, aki a vers keletkezésének idejében még meg sem született. Aki éppúgy „a város oldalában / néz-néz a vaksötétbe”, és „irigy nosztalgiával / talán majd összegondol”– ja a számára távoli múltban élő alkotókat, Janus Pannoniust és Csorba Győzőt.

Várjuk azoknak az alkotó fiataloknak, egyetemistáknak, a középiskolák felsőbb évfolyamaira járó diákoknak a pályamunkáit, akiket Csorba Győző verse alkotásra inspirál. A pályázatokat az alábbi feltételek szerint lehet elkészíteni és beküldeni.

 

a) Vers kategóriában

A Csorba-versben feltételezett kései utód hangján írd meg azt a verset, melyben „összegondolod” Janus Pannoniust és Csorba Győzőt! Törekedj arra, hogy alkotásod szövegszerűen is megidézze Janus Pannoniust és Csorbát.

 

b) Próza kategóriában

Írj novellát! A novella címe legyen azonos a Csorba-vers címével: A város oldalában. Mottóként emelj ki egy részletet a versből, és alkotásodban valamilyen formában használd föl a fiatal pécsi szobrászművész, Nyári Flóra Emlék című munkáját. A novella szövegének terjedelme szóközökkel kb. 7000-10 000 karakter legyen.

Nyári Flóra: Emlék (2021, festett kerámia, 13 x 24,5 x 12 cm)
https://www.facebook.com/nyariflorasculptor/

A pályamunka elkészítésében segítségedre lehet Szakács Emília, a vershez készített feladatsora!

 

A pályázatra egy pályázó legfeljebb egy-egy pályaművel (egy vers és egy novella) nevezhet. Pályamunkákat a Pécs8 e-mail címére – pecs8.info@gmail.com – várunk 2022. március 11-ig. Az alkotásokat tartalmazó e-mail-ben, kérjük, tüntessétek föl az alkotó nevét, elérhetőségeit.

A helyezettek alkotásainak közzétételét a pályázat kiírójának és partnereinek digitális felületein, közösségi portáljain lehetővé tesszük.

Eredményhirdetés és díjkiosztás 2022. április 8-án, a középiskolások számára kiírt országos Csorba Győző Versmondó Verseny döntőjének díjkiosztó ünnepségén lesz a pécsi Szent Mór Iskolaközpont Dísztermében. A díjazottakat külön értesítjük.

 

Örömteli alkotó munkát kívánunk!

ECKlogo-171201
?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com