A következő versválogatás és a hozzá kapcsolódó videóanyag a 60 éves Jelenkor ünneplésére született. Az anyagokhoz alkotói pályázatok, fiatalokat megmozgató projektek is kapcsolódtak. A Jelenkor folyóirat és a Pécs8 termékeny együttműködésének eredményeit, az ÁT-ÍRÁS program anyagait egy összművészeti esten mutatták be 2018. november 30-án. A program helyszíne a pécsi Civil Közösségek Háza volt.

A feladatcsomag alapanyaga az a hat vers, mely a projekt számára inspirációt adott. Hat vers a folyóirat hat évtizedes történetéből. A verseket a Jelenkor munkatársai, szerkesztői, pécsi irodalmárok választották. Hogy miért azt, amit, erre a kérdésre a vershez fűzött rövid kommentárral válaszolnak is a videóban. És mivel a líra eredendően hangzó anyag, a kiválasztott szövegek pécsi színészek előadásában el is hangzanak.
Túl értékes ez az anyag ahhoz – a versek, a kommentárok, a versvideók –, hogy bezárjuk az ünnep történetébe. És túlságosan mostoha a helyi, a regionális, a kortárs vagy jelenkori irodalom helyzete az olvasói palettán, az oktatásban. Diákok és tanáraik figyelmébe ajánljuk elsősorban a jelenkoros versekhez kapcsolódó feladatcsomagokat.

Középiskolásoknak készülnek ezek az anyagok, hogy némi tanári kalauzt igénybe véve az irodalomértés, irodalomolvasás iskolájában önállóan is eligazodhassanak, képződhessenek. Ily módon tekinthetők a feladatsorok a jelenkoros lírával ismerkedő egyéni olvasói program útmutatójának, de jó szívvel kínáljuk a középiskolában irodalmat tanító kollégáknak is tanári eszköztáruk bővítésére. Esetleg irodalomtanár kollégáim számára ötletekkel szolgálhatnak az érettségi irodalmi tételsorában szereplő regionális irodalom, regionális kultúra témakör feldolgozásához.

Hat vers, hat hónap, hat feladatsor. És még valami! Két csomagban – utolsó feladatként – egy olyan feladat található, melynek megoldását várjuk a Pécs8 címére: pecs8.info@gmail.com. A munkákat díjazzuk!

Mielőtt egyenként is elmélyednénk az egyes versek szövegében, kezdhetjük az ismerkedést egy böngésző, lapozgató olvasással! Ha egyik vers sem ismerős, ha egyik alkotó sem áll igazán közel a versolvasóhoz, legjobb egy lélegzetvétellel végigolvasni mind a hatot. (Közben-közben persze megengedett a meditáció, a lassú töprengés.) És – ha a szöveg értelmezésében ez segít, vagy az érdeklődés megkívánja – lehet böngészni is az alkotói életrajzokat, a pályát, műveket… Íme!

 

Szakács Emília, magyartanár
(Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)

ECKlogo-171201

Parti Nagy Lajos:
A bálban minden este ég a függöny

Szilágyi Eszter Anna:
A rózsaszín füzérből

Petri György:
Reggeli kávézás
.

Weöres Sándor:
Éji Menyhért

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com