JPM – Várostörténeti Múzeum

Pécsi Kórkép, 1945. január

Havas, hideg az idő az újév első reggelén. A Király utca 42. szám alatt megkezdi működését a Svéd Vöröskereszt által a civil lakosság gyógykezelésére berendezett kórház.

„Vajjon mit hoz ez az esztendő? Hogy gazdaságilag mik a megszállás következményei aziránt nem lehet a legkisebb kétség, de vajjon lesz-e lelki felemelkedés, mi lesz az unalomig hangoztatott demokráciából s lesz-e népünknek ereje esetleg éveken keresztül szenvednie s ki fog-e tartani hűségesen hite mellett s nem fog-e egy jelentékenysége [jelentékeny része] áldozatul esni a kommunista propagandának amely napról napra erősödik s amelyet kizárólagosan minden erejével támogat a megszálló hatalom is. Mindmegannyi kérdés amire választ egyelőre még nem tudunk, amire pedig következtetni lehet az egyelőre nem sok jóval kecsegtet.”

Tovább