JPM – Helytörténeti Gyűjtemény (Bezerédy Győző)

Február 15-én megtartja alakuló közgyűlését Pécs város önkormányzati testülete, az (ideiglenes) törvényhatósági bizottság.

Szeméthegyek a Széchenyi téren. Az orosz városparancsnokság takarításra hívó rendelkezéséről Virág Ferenc püspök személyes közvetítésével a vasárnapi nagymisén, az evangélium után értesülnek a dzsámi csodálkozó hívei.

„Kissé szokatlan, hogy egy megyésfőpásztort bízzanak meg egy köztisztasági felügyelőnek hatáskörével, de manapság sok minden furcsaság megtörténik. […] Úgy látszik a parancsnok meg volt elégedve híveink vasárnapi munkateljesítményével, mert nem tett kifogást.”

A közjó összehangolt előmozdításának e példája kivételes. A megdermedt állami és közösségi funkciók élesztgetését a megszállók szabadsága a végletekig deprimálja. Boros István, mint Baranya vármegye és Pécs város közellátási kormánybiztosa Faragho Gábor közellátásügyi miniszternek küldött február 20-i jelentésében, a szovjet és a bolgár katonai egységek, valamint a szerb partizáncsapatok önkényeskedéseiről írva kénytelen túllépni a politicalcorrect elvárásain:

„félő, hogy az előadottak szerint súlyosnak minősíthető helyzet következtében úgy Pécs városa, mint egész Baranya vármegye lakossága az éhínség borzalmas pusztításainak lesz kitéve.”

’31 ES GYERMEKCIPŐT, magasszárút bőrtalppal, cukorért elcserélnék.
Cím: Munkácsy-utca 5, fenn az udvarban.

„Pécs város egész határában lövészárkokat ás a lakosság.”

Bánkuti Gábor

Felhasznált irodalom:
Pécs-Belvárosi Plébánia Historia Domusa; Új Dunántúl, 1945. február 28; Kopasz Gábor – Szinkovich Márta (Szerk.): A népi demokrácia kezdeti időszakának dokumentumai Baranyában. Pécs, 1971; L. Balogh Béni (Szerk.): „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947 között. Budapest, 2015.
?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com