Választási nagygyűlés a Széchenyi téren, 1945. A háttérben Boros István, Erdei Ferenc és Keresztury Dezső JPM – Helytörténeti Gyűjtemény Ht5560

A „próbálkozós demokrácia” (Bibó Istvántól kölcsönzött jelzős szerkezet) korlátainak jellemző epizódja a helyi közigazgatás több színterén: A vármegyei törvényhatóság a kommunista párt jelöltjével szemben Komáromy Lászlót, a kisgazdák jelöltjét, a városi közgyűlés a kommunista Körmendy Vladimirral szemben Gál Lászlót választja meg a rendőrség politikai osztályának vezetőjéül. A viharos ülésen a szintén kommunista Vörös László városi rendőrkapitányt is leszavazzák. A helyi politikusok egyértelmű döntése nem befolyásolja a végeredményt. Erdei Ferenc belügyminiszter kéthavi halogatás után, november 10-én, az országgyűlési választásokat követő átmenet idején a voksolások eredményeitől függetlenül a kommunisták jelöltjeit nevezi ki a posztokra…

E hónapban a hívek is választanak: Az egyházmegye egyik legpatinásabb plébániáján (Szent Ágoston), a budai külvárosban a plébános választáson pályázó Magyar István püspöki tanácsos, a budapesti Szent Imre kollégium prefektusa 32; Perr Viktor, a pécsi Emericanum igazgatója, a Kisgazdapárt nemzetgyűlési képviselője 27; Lukács István a plébánia adminisztrátora 14 szavazatot kapott. Egyes hívek és bizottsági tagok a választást megfellebbezték. Az ügyben a Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium meghallgatásával végül a Belügyminisztérium hozott döntést, nem fogadva el a fellebbezés érveit.

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a Független Nép az első lap, amely közli, hogy a huszonnegyedik burgonya intéző központ megalakult.”

A Szent Ágoston plébániatemplom az ’50-es években. Csorba Győző Könyvtár, Tóth Tibor Endre képeslapgyűjteménye

A hónap színházi darabja a János vitéz. A Pécsi Nemzeti Színház évadnyitó előadásán Kacsoh Pongrác dalművében és a mecsekszabolcsi bányászok szabadtéri előadásában is látható, ez utóbbi a bányász szakszervezet rendezésében, háromszáz főnyi közönség előtt. Az Új Dunántúl tudósítója szerint a „műkedvelőktől szokásos teljesítményt messze felülmúló” produkció élményét tovább emelte a Sikondára beszállásolt szovjet haderő tisztikarának egyik tagja, aki az előadás után harmonikakísérettel kozáktáncot mutatott be.

“Elcserélném durabell, duplatalpas komplett női cipőanyagomat zsírért.”

A közművelődés fórumain pezsgő az élet, színes a választék. A pécsbányatelepi Kommunista Párt műsoros táncestélyének fénypontja Szabó Pösztör Erzsike partizánnő éneke és szavalata, a társadalmi kérdések megvitatása céljából életre hívott Társadalmi Körben Rudas László, a moszkvai egyetem tanára a materializmus és idealizmus témakörben tartott előadást.

Bánkuti Gábor

Felhasznált irodalom:
Páva István: Cseppben a tenger. Emléklapok 1944/45-ről. I-II. rész. Pécsi Szemle XII. 2009. 2-3. (Nyár-Ősz) 82-83., 98-99; Pécs-Belvárosi Plébánia Historia Domusa; Pécs-Budai Szent Ágoston Plébánia Historia Domusa; Független Nép, 1945.szeptember 30; Dr. Kovács András: Pécs közművelődési élete a korabeli sajtódokumentumok alapján. (A város felszabadulásától 1949-ig) Pécs, 1985. 22-23.
?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com