Diákélet Pécsett a Kádár-korszakban (helyismereti csapatjáték) – oktatási programcsomag szabad felhasználásra.

A PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskolája és a Pécs8 2018-ban másodszor is izgalmas kihívást jelentő téma köré szervezett helyismereti csapatjátékot általános iskolásoknak. A május 10-én lezajlott esemény képei és a zsűri elnöke, Dombiné Borsos Margit beszámolja megtekinthető ITT.

A csapatjáték témája, menete és feladatai:

A késő Kádár-kor miliőjét néhány csavarral igyekeztünk megragadható közelségbe hozni a  digitális kor diákjaihoz. A számos „kütyü” és interaktív webes alkalmazás bevetése mellett a nézőpont megválasztásával is, ami – a Pécs8 tematikájából fakadóan – lokális, azaz pécsi, és a korabeli gyerekek világa, azaz az úttörőélet volt.

A létező szocializmus valóságát egy jól megragadható, ám a rendszer lényegét plasztikusan visszaadó részletre fókuszálva elevenítettük fel. A kommunista ideológia által meghatározott politikai és társadalmi rendet jól tükrözik az elvárt normákat, a „hagyományt” hordozó ünnepek. Az ünnepek szabják meg a közösségek identitását és életritmusát, az ünnepek mutatják fel a közös értékeket. 1945 előtt (ahogy ma is) ünnepeink jellemzően vagy vallási, vagy nemzeti kultuszt ápoltak. A vallásellenes, ateista és internacionalista kommunista hatalom éppen ezért igyekezett ezeket felülírni, kisajátítani, vagy elnyomni és újakat teremteni. Így lett Szent István és az államalapítás ünnepe az új kenyér és a (népi demokratikus) alkotmány ünnepe, a Karácsony pedig fenyőünnep. A vetélkedő során a csapatok három kommunista ünneppel, a „felszabadulás ünnepével”, a „munka ünnepével” és a „nagy októberi szocialista forradalom” emléknapjával ismerkedtek meg, felkeresték ezek pécsi emlékhelyeit, és felidézték, hogyan ünnepeltek a hozzájuk hasonló korú úttörők 30 évvel ezelőtt e jeles napokon.

A játék menete és feladattípusai részben követték a 2017-ben megvalósult „Vályogból panel” vetélkedő struktúráját. A vetélkedő előzetes felkészülést nem igényelt, háromfős csapatok jelentkezhettek. A teljes játékidő négy órát tett ki. A témák kisorsolása előtt egy 10 perces, interaktív, ráhangoló beszélgetést folytatott a diákokkal a Pécs8-at képviselő Bánkuti Gábor, melynek célja a korszak időbeli lehatárolása és alapvető jellemzőinek átismétlése volt.

Ezután kapták meg a csapatok a játék menetét és feladatait tartalmazó feladatlapokat, a három különböző ünnep szerint. 3-3 csapat dolgozott egy témán, a versenyben összesen 9 csapat vett részt. A feladatlapok első részét a Várkonyi Nándor Könyvtárban oldották meg, ahol a könyvtárosok előre kikészítették számukra a megoldáshoz szükséges Dunántúli Napló számokat.

A feladatlapok letölthetők innen:

  1. Április 4. – „A felszabadulás ünnepe”
  2. Május 1. – „A munka ünnepe”
  3. November 7. – „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom”
  4. Javítókulcs a feladatlapokhoz

A Dunántúli Napló korabeli számai on-line elérhetők itt:

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_baranyamegye_dunantuli_naplo/

A cikkek elolvasása, és a kérdések megválaszolása után a csapatok egyetemi hallgatók kíséretében felkeresték a helyszíneket (ld. feladatlapok és kalauz): a május elsejei felvonulások dísztribünje mögött elhelyezkedő emblematikus szocialista kultúrházat (Ifjúsági Ház), az egykori pártszékház előtt felállított Lenin szobor helyét és a Köztársaság téri munkásmozgalmi emlékművet. Minden helyszínen két feladatot kaptak, az egyik minden esetben egy fotó készítése (különféle jelenetek, beállítások), amit a játékra létrehozott zárt facebook csoportban kellett megosztani. A másik feladatot egy mobiltelefonon futó alkalmazáson, a Pécs8 swap programon kellett megoldani. Az alkalmazás több idősíkban egymásra vetíthető térkép(ek) segítségével vezette végig a diákokat a séta útvonalán, a kijelölt helyszíneken pedig plusz információkat, forrásokat és egy-egy feleletválasztós feladatot kínált fel. Az alkalmazás elérhető a https://pecs8tura.hu/ címen, telepíteni nem szükséges, használata egyszerű regisztrációt igényel. Jelenleg csak on-line működik megbízhatóan, az off-line üzemmód fejlesztés alatt… 🙂 A túra három verzióban készült, ezek pontjai megegyeznek, mindössze sorrendjüket variáltuk, hogy a csapatok ne egyszerre érjenek az állomásokhoz. Aki a túrát mobileszközök, vagy mobilinternet híján papíralapú kalauzzal szeretné teljesíteni, megteheti a következő kalauz segítségével:

Az iskolába visszatérve a csapatok felkészültek a szituációs játékra (ld. feladatlap). Az ünnepeket az úttörő-élet díszletei között kellett feleleveníteniük, ehhez segítségül a Pajtás folyóiratból kaptak részleteket, a faliújságra pedig az iskola (és tanárai) által őrzött egykori üttörő-relikviákat helyeztünk ki. A legjobb előadások közönségdíjat kaptak.

A Pajtás felhasznált oldalai elérhetők itt:

A Pajtás folyóirat összes száma elérhető itt: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Pajtas/

A záróakkord egy on-line quiz (Kahoot!) játék volt. Ennek megoldásához a feladatlapokon és a szituációs játékok során elhangzott információkra is szükség volt. A játék elérhető itt:

https://create.kahoot.it/details/58ed7c29-a3fe-43c2-bc1a-e4f4adccf78f

A játék egész menete során, a kérdések megfogalmazása és a rendelkezésre bocsátott források által is célunk volt annak bemutatása, hogy a szocialista ünnepek „díszlete” gyakran egészen eltérő valóságot takart. A rendszer által erőltetett kultusz valójában nem vert mély gyökereket, a rendszerváltáskor az ideológiával együtt e díszletek (ld. Lenin szobor) is hamar süllyesztőbe kerültek. Erre érzékletes példa a versenyt szervező és annak helyet adó Deák gyakorló – akkoriban a Janus Pannonius Tudományegyetem 2. számú Gyakorló Általános Iskolája – egyik fennmaradt rajnaplójának részlete: „A Kisréten kirándultunk. A fiúknak a KMP megalakulásának 60. évfordulójáról kellett beszélgetni. De inkább fociztak. Majd máskor.”

A vetélkedő feladatait összeállította:

  • Horváth Kriszta – PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola
  • Simon Gyöngyi – PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola
  • Dévényi Anna – Pécs8
  • Bánkuti Gábor – Pécs8

A Pécs8 swap programot tervezte és kivitelezte:

  • Maróti Zoltán
  • Sebestyén Zsolt

A DÍSZLET ÉS VALÓSÁG – diákélet Pécsett a Kádár-korszakban című helyismereti csapatjáték és az azonos című oktatási programcsomag az Erősödő Civil Közösségek és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

?
Impresszum

Főszerkesztő: Dévényi Anna, Bánkuti Gábor
Munkatárs: Szabó Attila (szerkesztő)
Elérhetőség: pecs8.info@gmail.com