Jelentés

Boros István, Baranya vármegye és Pécs város közellátási kormánybiztosának
jelentése Faragho Gábor közellátásügyi miniszternek a szovjet és a bolgár katonai
egységek, valamint a szerb partizáncsapatok önkényeskedéseiről

Pécs, 1945. február 20. Tovább

JPM – Várostörténeti Múzeum

Pécsi Kórkép, 1945. január

Havas, hideg az idő az újév első reggelén. A Király utca 42. szám alatt megkezdi működését a Svéd Vöröskereszt által a civil lakosság gyógykezelésére berendezett kórház.

„Vajjon mit hoz ez az esztendő? Hogy gazdaságilag mik a megszállás következményei aziránt nem lehet a legkisebb kétség, de vajjon lesz-e lelki felemelkedés, mi lesz az unalomig hangoztatott demokráciából s lesz-e népünknek ereje esetleg éveken keresztül szenvednie s ki fog-e tartani hűségesen hite mellett s nem fog-e egy jelentékenysége [jelentékeny része] áldozatul esni a kommunista propagandának amely napról napra erősödik s amelyet kizárólagosan minden erejével támogat a megszálló hatalom is. Mindmegannyi kérdés amire választ egyelőre még nem tudunk, amire pedig következtetni lehet az egyelőre nem sok jóval kecsegtet.”

Tovább

„Szerencsés város”

Pécs, 1944. november 28–29.

„Szerencsés város” – szólt az anekdota szerint egy Pécsre érkező szovjet katona, aki a Kaukázustól megtett kétezer kilométer alatt nem találkozott ennyire épen maradt településsel. És valóban, az épületekben és a civil lakosság életében esett minimális kár, a komolyabb harcok nélküli uralomváltás magyarországi viszonylatban is kivételes.

Tovább